Se poate trece la capitolul următor cu tasta ► și se poate reveni la un capitol precedent cu tasta ◄

Cum putem citi si scrie variabilele în Pascal


<

C
a
p
i
t
o
l
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r

<

Citirea datelor și tipărirea lor, în consolă, se realizează ușor prin intermediul instrucțiunilor Read, Readln, Write și Writeln:

Citirea și scrierea variabilelor, cât și formatarea output-ului, în limbajul de programare Pascal.

Read și Readln primesc ca și parametrii variabilele care urmează să fie citite. La execuție cursorul va rămâne blocat și se vor putea introduce date de la tastatură, urmate de apăsarea tastei ENTER.

În cazul folosire instrucțiunii Readln cursorul va fi mutat pe linia următoare după citire. La read cursorul va rămâne oriunde s-a terminat scrierea datelor [a numărului sau a textului] și s-a apăsat fabulosul ENTER.

Write și Writeln afișează ceea ce îi pasăm ca parametru. Cu câteva șmecherii în plus. Idea e că putem să dăm un șir de caractere să ni-l afișeze, șirul fiind cuprins între ' ' [ghilimele simple] sau o variabilă. Însă putem formata ceea ce va fi afișat. De aceea avem lNum:10 sau '':20 în exemplul de sus. Semnificația este: se afișează ce avem de tipărit pe locul de n spații. O linie a consolei are 80 de coloane [și 25 de rânduri]. Așadar lNum:10 va afișa valoarea variabilei noastre pe 10 spații. Și ce dacă ea poate ocupa maxim 5 spații [65535 e numărul maxim și ocupă... 5 caractere]? Celelalte 5 vor rămâne goale.

'':20 are simpla semnificație de a ocupa 20 de spații cu nimic.

Pe de altă parte, dacă mai adugăm o pereche de :nr. aceasta semnifică precizia și merge numai în combinație cu numerele reale. Se poate să avem numere cu foarte multe zecimale, dar să vrem să afișăm doar primele 2 sau 3. Metoda ne permite să facem acest lucru fără a modifica variabila inițială sau de a folosi alta. Numărul se rotunjește. Dacă avem numărul 1.564 și îl afișăm cu :2 (două zecimale) atunci pe ecran va apărea 1.56. Dacă e 1.566 atunci va fi afișat numărul 1.57.

La numere întregi și șiruri de caractere vom fi atenționați la compilare că nu e corect.

Toată formatarea e opțională, dar poate ajuta. Ultima linie putea fi scrisă și writeln(lNum, rNum, str, float);

Rezultatul rulării acestui program e:

Afișarea programului de citire și scriere a variabilelor în limbajul de programare Pascal


>

C
a
p
i
t
o
l
u
l

u
r
m
ă
t
o
r

>

Ți-a fost de ajutor ce am scris aici?
Hei, mersi de răspuns.