Se poate trece la capitolul următor cu tasta ► și se poate reveni la un capitol precedent cu tasta ◄

Cum putem defini multimi in Pascal


<

C
a
p
i
t
o
l
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r

<

La capitolul de variabile definite pe un interval vedeam posibilitatea în Pascal de a defini o variabilă care să aibă un domeniu mai mic decât tipurile de date predefinite. Combinând noțiunea de interval de acolo și pe cea de mulțimi de la capitolul enumerare obținem un alt tip de dată particularizat și anume seturile. Ei bine, sunt mulțimi în care elementele sunt numere dintr-un interval. Însă tot ce clasifică o mulțime matematică se aplică și lor.

Declarare

Seturi

Așadar avem de a face aici cu o mulțime care conține elementele de la 1 la 10. Nu este un interval, este o mulțime. Variabila setVar poate fi mulțimea nulă, poate conține un element sau mai multe elemente din intervalul dat.

Nici aceste variabile nu pot fi citite sau scrise. Nu vom putea scrie write(setVar); și nici read(setVar);

Mulțimile acestea pot avea maxim 255 de elemente. Ele nu pot fi numere negative dintr-un motiv necunoscut.

Operația de atribuire pentru mulțimi o găsiți pe această pagină.

Verificarea dacă un element este sau nu într-o mulțime este aici.


>

C
a
p
i
t
o
l
u
l

u
r
m
ă
t
o
r

>

Ți-a fost de ajutor ce am scris aici?
Hei, mersi de răspuns.