Se poate trece la capitolul următor cu tasta ► și se poate reveni la un capitol precedent cu tasta ◄

Cum putem face operații aritmetice


<

C
a
p
i
t
o
l
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r

<

Operațiile aritmetice sunt, evident, simple de făcut în Pascal, la fel ca în orice limbaj de programare.

Declarare

Operația aritmetice de bază în limbajul de programare Pascal. Care operații sunt permise pe numere întregi și care operații sunt permise pe numerele reale.

Adunarea, scăderea și inmulțirea se fac folosind simbolurile consacrate. Da, înmulțirea are semnul * și cred că au trecut vreo 15 ani de când am văzut · sau x folosite pentru înmulțire.

Împărțirea e puțin diferită. Împărțirea clasică are sens doar pentru numerele reale căci numai așa poate da cu virgulă.

Pentru numerele întregi avem împărțirea din clasele primare. Aici discutăm de cât și rest. Să luăm două exemple:

7 div 2 are rezultatul 3. De ce? În cazul acesta, câtul împărțirii lui 7 la 2 e ... 3.

7 mod 2 are rezultatul 1 și reprezintă restul.

Cele două operații sunt complementare fiindcă se completeaza una pe alta. 7 = (7 div 2) * 3 + (7 mod 2) [după formula clasică: deîmpărțitul = cât * împărțitor + rest]. Ah, ce vremuri!

Tiesto - Dallas 4pm (W&D Chill Down Mix)


>

C
a
p
i
t
o
l
u
l

u
r
m
ă
t
o
r

>

Ți-a fost de ajutor ce am scris aici?
Hei, mersi de răspuns.