Se poate trece la capitolul următor cu tasta ► și se poate reveni la un capitol precedent cu tasta ◄

Operații logice și decizionale în Pascal


<

C
a
p
i
t
o
l
u
l

a
n
t
e
r
i
o
r

<

În primul rând să trecem în revistă operatorii logici și cum se referențiează ei în Pascal:

Operatorul ȘI în Pascal este AND;

Operatorul SAU în Pascal este OR;

Operatorul negației în Pascal este NOT;

Operatorul SAU Exclusiv în Pascal este XOR;

Iar acum operatorii relaționari:

Operatorii mai mic, mai mare, egal sunt: < > și =

Operatorii mai mic sau egal, mai mare sau egal sunt: < =, > = (fără spațiu între cele două simboluri)

Operatorul diferit de de este: <>

Utilizare

Decizii în Pascal

După cum se vede, limbajul e foarte aproape de felul cum s-ar exprima cineva care vrea să facă acelaș lucru. Singura remarcă și chestiune ciudată e că, dacă avem ramura else înainte de cuvântul acesta nu se pune punct și virgulă.

Pe de altă parte, Pascal are mulțimi, iar pe mulțimi nu există operațiile logice. Nu putem spune că un element al unei mulțimi e mai mare sau că este mai mic decât altul. Singura operație care trebuie menționată e operația de includere. O mulțime poate include un element sau poate să nu îl includă.

Decizii cu mulțimi în Pascal

Așadar operatorul nostru este in iar opusul său se realizează cu operator not: if not iElement in vSet. Însă asta e doar o banală inversare. La fel de bine se pot inversa instrucțiunile din ramurile if-ului.


>

C
a
p
i
t
o
l
u
l

u
r
m
ă
t
o
r

>

Ți-a fost de ajutor ce am scris aici?
Hei, mersi de răspuns.